Informace o komunikaci přes BLUETOOTH

 • BLUETOOTH zařízení by měla být používána maximálně ve vzdálenosti přibližně 10 metrů od sebe (bez překážek). Efektivní dosah komunikace se může zkrátit na základě následujících podmínek.
  • Když se mezi zařízeními propojenými pomocí BLUETOOTH nachází osoba, kovový předmět, stěna nebo jiná překážka
  • Na místech, kde je instalována bezdrátová síť LAN
  • V blízkosti mikrovlnných trub, které jsou právě v provozu
  • Na místech, kde se objevují jiné elektromagnetické vlny
 • BLUETOOTH zařízení a bezdrátové sítě LAN (IEEE 802.11 b/g/n) používají stejné kmitočtové pásmo (2,4 GHz). Když používáte BLUETOOTH zařízení v blízkosti zařízení využívajícího bezdrátové sítě LAN, může docházet k elektromagnetickému rušení. To může mít za následek, snížení rychlost přenosu dat, šum nebo nemožnost připojení. Pokud k tomu dojde, zkuste následující nápravná opatření:
  • Tento reproduktorový systém používejte alespoň 10 metrů od zařízení využívajícího bezdrátovou síť LAN.
  • Pokud budete používat BLUETOOTH zařízení ve vzdálenosti do 10 metrů, vypněte napájení bezdrátového zařízení LAN.
  • Tento reproduktorový systém a BLUETOOTH zařízení nainstalujte co nejblíže k sobě.
 • Rádiové vlny vysílané tímto reproduktorovým systémem mohou narušovat provoz některých zdravotnických prostředků. Takové rušení může vést k poruše, proto tento reproduktorový systém a BLUETOOTH zařízení na následujících místech vždy vypínejte:
  • v nemocnici, ve vlaku, v letadle, na čerpací stanici a na místech s možnou přítomností hořlavých plynů,
  • v blízkosti automatických dveří nebo požárních alarmů.
 • Tento reproduktorový systém podporuje bezpečnostní funkce, které vyhovují specifikaci BLUETOOTH, aby bylo během komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH zajištěno bezpečné připojení. V závislosti na obsahu nastavení a dalších faktorech však toto zabezpečení nemusí být dostatečné, proto při používání komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH buďte opatrní.
 • Společnost Sony neponese žádnou zodpovědnost za škody nebo jiné ztráty způsobené únikem informací během komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH.
 • Komunikace přes BLUETOOTH není zaručena se všemi BLUETOOTH zařízeními, která mají stejný profil jako tento reproduktorový systém.
 • BLUETOOTH zařízení připojená k tomuto reproduktorovému systému musí splňovat specifikaci BLUETOOTH předepsanou společností Bluetooth SIG, Inc. a tento soulad musí být stvrzen certifikací. I když zařízení specifikaci BLUETOOTH splňuje, mohou nastat případy, kdy kvůli vlastnostem nebo specifikaci BLUETOOTH zařízení není připojení možné nebo kdy se liší způsoby ovládání, zobrazení nebo obsluhy.
 • V závislosti na BLUETOOTH zařízení připojeném k tomuto reproduktorovému systému, na prostředí komunikace nebo na okolních podmínkách se může objevovat šum nebo může docházet k výpadkům zvuku.

Pokud máte jakékoli otázky nebo problémy týkající se reproduktorového systému, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.