Poslech hudby z USB zařízení

Můžete přehrávat hudební soubory uložené na připojeném USB zařízení.

 1. Připojte USB zařízení k portu (USB).

 2. Stiskněte HOME.

  Na televizní obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.

 3. Vyberte v hlavní nabídce [Listen] - [USB (Connected)].
 4. Vyberte složku, ve které jsou uloženy skladby, a potom vyberte skladbu.

  Vybraná skladba se začne přehrávat a zvuk bude vycházet z reproduktorového systému.

 5. Upravte hlasitost.

Poznámka

 • Během používání USB zařízení neodpojujte. Před připojením nebo odpojením USB zařízení vypněte reproduktorový systém, aby bylo zabráněno poškození dat nebo USB zařízení.

Tip

 • Vstup USB můžete zvolit přímo stisknutím tlačítka USB na dálkovém ovládání.

Informace o obrazovce pro přehrávání hudby

Stisknutím (doleva) / (doprava) vyberte následující tlačítka na obrazovce, potom stiskněte (Enter).

 • (přehrát) / (pozastavit)

  Spuštění nebo pozastavení přehrávání.

  Můžete také použít tlačítko (přehrát/pozastavit) na dálkovém ovládání.

 • (předchozí) / (další)

  Přehrání předchozího nebo dalšího hudebního souboru.

  Můžete také použít tlačítka (předchozí) / (další) na dálkovém ovládání.

 • (náhodné přehrávání)

  Zamíchání pořadí přehrávání. S každým stisknutím tlačítka (Enter) se náhodné přehrávání zapne nebo vypne.

 • (opakované přehrávání)

  Opakovaným stisknutím tlačítka (Enter) přepnete režim opakování.

  Režim opakování Vysvětlení
  (opakovat vše) Opakování všech hudebních souborů.
  (opakovat složku) Opakování všech hudebních souborů ve složce.
  (opakovat jeden) Opakování hudebního souboru, který se přehrává.
  (vypnuto) Zrušení opakování.

Tip

 • Stisknutím a podržením tlačítek (předchozí) / (další) na dálkovém ovládání během přehrávání můžete použít rychlý posun zpět/vpřed.