Změna jasu displeje na čelním panelu a indikátorů (DIMMER)

Můžete změnit jas displeje na čelním panelu a indikátoru BLUETOOTH. Změní se i jas indikátoru napájení volitelného subwooferu a zadních reproduktorů.

 1. Požadovaný režim zobrazení vyberte opakovaným stisknutím tlačítka DIMMER.

  Na televizní obrazovce se zobrazí režim zobrazení.

  • [Dimmer: Bright]: Displej na čelním panelu a indikátory svítí jasně.
  • [Dimmer: Dark]: Displej na čelním panelu a indikátory svítí tlumeně.
  • [Dimmer: Off]: Displej na čelním panelu a indikátory jsou vypnuté.

Poznámka

 • Když je vybráno nastavení [Dimmer: Off], displej na čelním panelu a indikátory jsou vypnuté. Při stisknutí kteréhokoli tlačítka se automaticky zapnou, a pokud na reproduktorovém systému asi 10 sekund neprovedete žádnou operaci, znovu se vypnou. V některých situacích se ale displej na čelním panelu a indikátory nemusí vypnout. V takovém případě je jas displeje na čelním panelu a indikátorů stejný, jako když je nastavena hodnota [Dimmer: Dark].
 • Když je vybrán vstup TV, režim zobrazení se na televizní obrazovce nezobrazuje. V takovém případě můžete režim zobrazení zkontrolovat na displeji na čelním panelu.