Nezbytný předpoklad: Provedení počátečního nastavení Alexa pomocí Sony | Music Center

Prostřednictvím Sony | Music Center, můžete přehrávat hudbu ze služby Amazon Music nebo propojit systém reproduktorů se zařízením s funkcí Amazon Alexa.

Připravte reproduktorový systém a mobilní zařízení: připojte mobilní zařízení prostřednictvím Wi-Fi ke stejné síti jako reproduktorový systém a zaregistrujte systém v účtu Amazon.

  1. Připojte mobilní zařízení prostřednictvím Wi-Fi k síti, ke které je připojen reproduktorový systém.
  2. Nainstalujte do mobilního zařízení bezplatnou aplikaci Sony | Music Center.
  3. Spusťte aplikaci Sony | Music Center a vyberte reproduktorový systém.

  4. Vyberte možnost [Settings] - [Amazon Alexa] - [Initial Setup] a podle pokynů na obrazovce proveďte taková nastavení, aby bylo možné reproduktorový systém obsluhovat pomocí zařízení Alexa.

Poznámka

  • Amazon Alexa není k dispozici ve všech jazycích a zemích/oblastech.
  • Před použitím služby Sony | Music Center se ujistěte, že bylo navázáno síťové připojení Wi-Fi.