Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti reproduktorového systému

Stiskněte tlačítko (hlasitost) +/.

Na displeji na čelním panelu se zobrazí úroveň hlasitosti.

Nastavení hlasitosti subwooferu

Stiskněte tlačítko SW (hlasitost subwooferu) +/.

Na displeji na čelním panelu se zobrazí úroveň hlasitosti.

Poznámka

  • Subwoofer je konstruován tak, aby přehrával basy nebo zvuky o nízké frekvenci. Když vstupní zdroj, například televizní programy, neobsahuje příliš basových zvuků, může být tento basový zvuk ze subwooferu špatně slyšet.

Tip

  • Při připojení volitelného subwooferu se upravuje hlasitost volitelného subwooferu namísto toho vestavěného.

Nastavení hlasitosti volitelných zadních reproduktorů

Stiskněte tlačítko REAR (hlasitost zadních reproduktorů) +/.

Na displeji na čelním panelu se zobrazí úroveň hlasitosti.

Poznámka

  • Volitelné zadní reproduktory jsou určeny k přehrávání prostorové části vícekanálového zvuku a prostorového zvuku, který je vytvářen z dvoukanálového zvuku virtuálním zpracováním. Když vstupní zdroj neobsahuje příliš prostorového zvuku, prostorový zvuk z volitelných zadních reproduktorů může být špatně slyšet.
  • Když volitelné zadní reproduktory nejsou připojeny, tlačítko REAR (hlasitost zadních reproduktorů) +/ nefunguje.