Poslech zvuku spárováním se sluchátky

 1. Přepněte BLUETOOTH sluchátka do režimu párování.

  Informace o spárování naleznete v návodu k použití sluchátek.

 2. Stiskněte HOME.

  Na televizní obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.

 3. Vyberte v hlavní nabídce [Setup] - [Advanced Settings].
 4. Vyberte [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] - [Transmitter].

  Reproduktorový systém přejde do režimu vysílání BLUETOOTH.

 5. Vyberte název sluchátek v seznamu [Device List] v části [Bluetooth Settings].

  Po navázání spojení BLUETOOTH se zobrazí zpráva [Connected].

  Pokud v seznamu [Device List] název sluchátek nevidíte, vyberte možnost [Scan].

 6. Vraťte se do hlavní nabídky, vyberte možnost [Watch] nebo [Listen] a vyberte vstup.

  Na televizní obrazovce se zobrazí obraz vybraného vstupu, na displeji na čelním panelu se zobrazí [BT TX] a zvuk bude vycházet ze sluchátek.

  Současně je ztlumen zvuk z reproduktorového systému.

 7. Upravte hlasitost.

  Nejdříve nastavte hlasitost sluchátek. Pak nastavte hlasitost sluchátek tlačítky +/ na reproduktoru Bar nebo tlačítky (hlasitost) +/ na dálkovém ovládání.

Odebrání spárovaných sluchátek ze seznamu zařízení

 1. Stiskněte HOME.

  Na televizní obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.

 2. Vyberte v hlavní nabídce [Setup] - [Advanced Settings].

 3. Vyberte [Bluetooth Settings] - [Device List].

 4. Přesuňte kurzor na název sluchátek, která chcete odebrat, potom stiskněte DISPLAY.

  Pokud chcete ze seznamu zařízení odebrat všechna spárovaná sluchátka, stiskněte AUDIO.

 5. Odstraňte požadovaná sluchátka ze seznamu zařízení podle zobrazených pokynů.

Poznámka

 • Chcete-li zobrazit spárovaná sluchátka v seznamu zařízení, nastavte položku [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] na [Transmitter].