Při přehrávání obsahu v AV zařízení

Je možné zvýšit hlasitost dialogu relativně k hlasitosti okolního hluku a zvýšit tak zřetelnost dialogu. Tato funkce funguje při přehrávání obsahu, který je kompatibilní s funkcí ovládání dialogu DTS:X.

Způsob nastavení se liší v závislosti na vstupu.

  1. Stiskněte OPTIONS.

    Na televizní obrazovce se zobrazí nabídka možností.

  2. Vyberte možnost [DTS Dialog Control].
  3. Nastavte hlasitost dialogu pomocí tlačítek (nahoru) / (dolů), potom stiskněte tlačítko (Enter).

    Lze nastavit hodnotu v rozmezí 0,0 dB až 6,0 dB v krocích po 1,0 dB.