Poslech zvuku se spárovanými sluchátky

 1. Zapněte na sluchátkách funkci BLUETOOTH.
 2. Stiskněte HOME.

  Na televizní obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.

 3. Vyberte v hlavní nabídce [Setup] - [Advanced Settings].
 4. Vyberte [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] - [Transmitter].

  Reproduktorový systém přejde do režimu vysílání BLUETOOTH a automaticky se znovu připojí k naposledy připojeným sluchátkům.

 5. Vraťte se do hlavní nabídky, vyberte možnost [Watch] nebo [Listen] a vyberte vstup.

  Na televizní obrazovce se zobrazí obraz vybraného vstupu, na displeji na čelním panelu se zobrazí [BT TX] a zvuk bude vycházet ze sluchátek.

  Současně je ztlumen zvuk z reproduktorového systému.

 6. Upravte hlasitost.

  Nejdříve nastavte hlasitost sluchátek. Pak nastavte hlasitost sluchátek tlačítky +/ na reproduktoru Bar nebo tlačítky (hlasitost) +/ na dálkovém ovládání.

Odpojení spárovaných sluchátek

Proveďte kterýkoli z následujících kroků.

 • Vypněte na sluchátkách funkci BLUETOOTH.
 • Nastavte položku [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] na [Receiver] nebo [Off].
 • Vypněte reproduktorový systém nebo sluchátka.
 • Vyberte název zařízení připojených sluchátek v části [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Device List].
  Zpráva [Connected] u názvu zařízení zmizí.