Reproduktorový systém se vypne při vypnutí televizoru.

  • Zkontrolujte nastavení položky [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV]. Pokud je položka [Standby Linked to TV] nastavena na hodnotu [On] nebo [Auto], reproduktorový systém se při vypnutí televizoru automaticky vypne.