Informace o připojení sluchátek

  • V závislosti na BLUETOOTH sluchátkách nemusí být možné nastavit hlasitost.
  • Vstup BLUETOOTH je zakázán, když je položka [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] nastavena na hodnotu [Off] nebo [Transmitter].
  • Je možné zaregistrovat maximálně 9 BLUETOOTH zařízení. Při zaregistrování 10. BLUETOOTH zařízení bude novým zařízením nahrazeno BLUETOOTH zařízení, u kterého uplynula nejdelší doba od posledního připojení.
  • Reproduktorový systém dokáže zobrazit v seznamu [Device List] maximálně 15 nalezených BLUETOOTH zařízení.
  • Při vysílání zvuku do BLUETOOTH sluchátek nelze změnit zvukový efekt ani nastavení.
  • Kvůli vlastnostem bezdrátové technologie BLUETOOTH je přehrávání zvuku/hudby na BLUETOOTH zařízení v porovnání s reproduktorovým systémem zpožděné.
  • Příjem zvuku LDAC z BLUETOOTH lze zapnout nebo vypnout v části [Bluetooth Settings].