APS-C/Super 35mm

Indstiller, om der skal optages i stillbilleder i et format svarende til APS-C og film i et format svarende til Super 35mm. Hvis du vælger [Til] eller [Auto], kan du anvende et objektiv dedikeret til APS-C-format på dette produkt.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1)[APS-C/Super 35mm] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Optager enten i et format svarende til APS-C eller et format svarende til Super 35mm.
Auto:
Indstiller automatisk optagerækkevidden i forhold til objektivet.
Fra:
Optager altid billeder med 35 mm billedsensor i fuldt format.

Bemærk!

  • Når du monterer et APS-C-kompatibelt objektiv og indstiller [APS-C/Super 35mm] til [Fra], kan du muligvis ikke opnå de ønskede optageresultater.
  • Når du indstiller [APS-C/Super 35mm] til [Til], vil billedvinklen være den samme som ved optagelse med en billedsensor i APS-C-format.