Brug af kontrolhjulet

  • Du kan vælge indstillingspunkter ved at dreje eller trykke på den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet. Dit valg bestemmes, når du trykker på midten af kontrolhjulet.
  • Funktionerne DISP (Visningsindstilling) og ISO (ISO) er tildelt til den øverste/højre side på kontrolhjulet. Du kan endvidere tildele udvalgte funktioner til den venstre/højre/nederste side og midten af kontrolhjulet, samt til rotationen af kontrolhjulet.
  • Under afspilning kan du få vist det næste/forrige billede vha. tryk på den højre/venstre side af kontrolhjulet eller ved at dreje på kontrolhjulet.