Import af rodcertificering til kameraet (Import. rodcertifikat)

Importerer et rodcertifikat, der er nødvendigt for at bekræfte en server fra et hukommelseskort. Brug denne funktion til krypterede kommunikationer under FTP-overførsel.

For detaljer skal du se "FTP Help Guide".
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

  1. MENU(Netværk) → [Import. rodcertifikat].