Afsp.hast. Interval

Indstiller afspilningshastigheden for stillbilleder under [Kont. afs. Interval].
Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 6.00 eller senere.
  1. MENU → (Afspil) → [Afsp.hast. Interval] → ønsket indstilling.

Tip!

  • Du kan også ændre afspilningshastigheden ved at dreje på den forreste/bagerste vælger eller kontrolhjulet under [Kont. afs. Interval].