Visning af udløsningstimingen (Vis timing for optag.)

Indstiller metoden til visning af timingen for lukkerens udløsning på skærmen under blackout-fri optagelse.

  1. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Vis timing for optag.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til: Type1/Til: Type2:
Viser en ramme omkring fokusrammen.
Til: Type3/Til: Type4:
Viser i de fire hjørner af skærmen.
Fra:
Viser ikke timingen for udløsningen af lukkeren under blackout-fri optagelse.

[Til: Type1] / [Til: Type2] (eksempel)

[Til: Type3] / [Til: Type4]