FTP-overførselsfunk.

Du kan opsætte billedoverførsel vha. en FTP-server eller overføre billeder til FTP-serveren. Grundlæggende viden om FTP-servere er nødvendig.

For detaljer skal du se "FTP Help Guide".
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

  1. MENU(Netværk) → [FTP-overførselsfunk.] → ønsket indstilling.

Bemærk!

  • Afhængigt af versionen af kameraets systemsoftware (firmware) er du muligvis ikke i stand til at anvende visse funktioner. Opdater systemsoftwaren til den seneste version og prøv igen.