Optagemedieindstil.: Optagetilstand

Du kan vælge metoden til optagelse af et billede, som f.eks. samtidig optagelse af det samme billede til to hukommelseskort eller optagelse af forskellige typer billeder på to hukommelseskort.

  1. MENU(Opsætning) → [Optagemedieindstil.][Optagetilstand] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Standard:
Optager et billede til et hukommelseskort i den hukommelseskortåbning, som du vælger i [Priori. optagemedie].
Simultan opt. ():
Optager et stillbillede til begge hukommelseskort og optager en film til et hukommelseskort i den hukommelseskortåbning, som du vælger i [Priori. optagemedie].
Simultan opt. ():
Optager et stillbillede til et hukommelseskort i den hukommelseskortåbning, som du vælger i [Priori. optagemedie], og optager en film til begge hukommelseskort.
Simult. opt. (/):
Optager et stillbillede og en film til begge hukommelseskort.
Sorter (RAW/JPEG):
Optager et billede i RAW-format til et hukommelseskort i den hukommelseskortåbning, som du vælger i [Priori. optagemedie], og optager et billede i JPEG-format til det andet hukommelseskort. Film optages til hukommelseskortet i den hukommelseskortåbning, som du valgte i [Priori. optagemedie].
Sorter (JPEG/RAW):
Optager et billede i JPEG-format til et hukommelseskort i den hukommelseskortåbning, som du vælger i [Priori. optagemedie], og optager et billede i RAW-format til det andet hukommelseskort. Film optages til hukommelseskortet i den hukommelseskortåbning, som du valgte i [Priori. optagemedie].
Sorter (/):
Optager et stillbillede til et hukommelseskort i den hukommelseskortåbning, som du vælger i [Priori. optagemedie], og optager en film til det andet hukommelseskort.

Tip!

  • Selv når [Optagetilstand] er indstillet til [Sorter (RAW/JPEG)] eller [Sorter (JPEG/RAW)], hvis [RAW og JPEG] ikke er valgt under [Filformat], er det kun filer i det valgte format, der optages.