Filformat (stillbillede)

Indstiller filformatet for stillbilleder.

 1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Filformat] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

RAW:
Der udføres ikke digital behandling på dette filformat. Vælg dette format for at behandle billeder på en computer til professionelle formål.
RAW og JPEG:
Der oprettes et RAW-billede og et JPEG-billede på samme tid. Dette er praktisk, når du behøver to billedfiler, en JPEG til visning og en RAW til redigering.
JPEG:
Billedet gemmes i formatet JPEG.

Om RAW-billeder

 • For at kunne åbne en RAW-billedfil optaget med dette kamera kræves der softwaren Imaging Edge. Med Imaging Edge kan du åbne en RAW-billedfil og derefter konvertere den til et udbredt billedformat som JPEG eller TIFF, eller omjustere hvidbalancen, farvemætningen eller kontrasten på billedet.
 • Du kan ikke anvende [Auto HDR]- eller [Billedeffekt]-funktioner med RAW-billeder.
 • RAW-billeder optaget med dette kamera har en opløsning på 14 bits pr. pixel. Men opløsningen er begrænset til 12 bits i de følgende optagetilstande:
  • [Lang eksp.SR]
  • [BULB]
  • [Kont. optagelse]
 • Du kan indstille, om RAW-billeder er komprimeret eller ukomprimeret vha. [RAW-filtype].

Bemærk!

 • Hvis du ikke har til hensigt at redigere billederne på din computer, anbefaler vi, at du optager i JPEG-formatet.
 • Du kan ikke tilføje DPOF (udskriftsbestilling)-registreringsmærker til RAW-billeder.