Opsætning af vælger

Du kan bytte om på funktionerne for den forreste/bagerste vælger.

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Opsætning af vælger] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Tv Av:
Den forreste vælger anvendes til at ændre lukkerhastigheden, og den bagerste vælger anvendes til at ændre blændeværdien.
Av Tv:
Den forreste vælger anvendes til at ændre blændeværdien, og den bagerste vælger anvendes til at ændre lukkerhastigheden.

Bemærk!

  • [Opsætning af vælger]-funktionen er aktiveret, når optagetilstanden er indstillet til "M".