Oprettelse af DVD-diske fra film i standard billedkvalitet

Du kan oprette DVD-diske, som kan afspilles på almindelige DVD-afspilningsenheder (DVD-afspillere, computere som kan afspille DVD-diske osv.).

A. Sådan oprettes vha. en computer

Med en Windows-computer kan du kopiere film importeret til computeren og oprette DVD-diske vha. PlayMemories Home.
Din computer skal være i stand til at oprette DVD-diske.
Når du opretter en DVD-disk for første gang, skal du tilslutte dit kamera til computeren vha. et USB-kabel. Installer den dedikerede tilføjelsessoftware ved at følge instruktionerne på skærmen. (Der kræves en internetforbindelse.)

Se hjælpen til PlayMemories Home angående detaljer om hvordan du opretter en disk vha. PlayMemories Home.

B. Sådan oprettes med en anden enhed end en computer

Du kan også oprette DVD-diske vha. en Blu-ray-optager, HDD-optager osv.
Se enhedens betjeningsvejledning angående detaljer.