Billedvinkel

Billedvinklen skifter til hvad der svarer til fuldt format eller APS-C/Super 35mm afhængigt af indstillingen af [APS-C/Super 35mm] og det monterede objektiv. Billedvinklen er også anderledes ved stillbilledoptagelse og filmoptagelse.

Billedvinkel svarende til fuldt format

(A) Når der optages stillbilleder (med [Format] indstillet til [3:2])

(B) Når der optages film


Kameraet optager med en billedvinkel svarende til fuldt format i følgende situationer.

 • [APS-C/Super 35mm] er indstillet til [Auto], og der er monteret et objektiv, som kan optage i fuldt format.
 • [APS-C/Super 35mm]er indstillet til [Fra].

Billedvinkel svarende til APS-C-format/Super 35mm

(A) Når der optages stillbilleder (med [Format] indstillet til [3:2])

(B) Når der optages film


Kameraet optager med en billedvinkel svarende til APS-C-format eller Super 35mm i følgende situationer. Billedvinklen bliver ca. 1,5 gange brændvidden angivet på objektivet

 • [APS-C/Super 35mm] er indstillet til [Auto], og der er monteret et objektiv dedikeret til APS-C-format.
 • [APS-C/Super 35mm]er indstillet til [Til].

Bemærk!

 • Ved optagelse af film i fuldt format med [Filformat] indstillet til [XAVC S 4K], og [Optageindstilling] indstillet til [30p 60M] eller [30p 100M], svarer billedvinklen (B) til ca. 1,2 gange den brændvidde, som er angivet på objektivet.

  (A) Billedvinkel svarende til fuldt format

  (B) Billedvinklen under XAVC S 4K-filmoptagelse indstillet til [30p 60M]/[30p 100M]

  (C) Billedvinkel svarende til Super 35mm