Brug af en blitz med en synkroniseringsterminal-ledning

 1. Åbn dækslet til (blitzsynkronisering)-terminalen (A) og tilslut ledningen.

Tip!

 • Hvis skærmen er for mørk til at kontrollere kompositionen, skal du indstille [Live View-visning] til [Indstillingseffekt fra] for at gøre det nemt at kontrollere kompositionen, når du optager med en blitz.
 • Blitz, som har en synkroniseringsterminal med omvendt polaritet, kan anvendes sammen med dette produkt.

Bemærk!

 • Indstil eksponeringstilstanden til manuel eksponering (andet end ISO AUTO anbefales som ISO-følsomhed) og indstil lukkerhastigheden til den langsommere af de følgende værdier eller langsommere:
  • 1/200 sekunder
  • Lukkerhastigheden anbefalet af blitzen.
 • Anvend blitz med en synkroniseringsspænding på 400 V eller lavere.
 • Sluk for den blitz, som er tilsluttet til synkroniseringsledningen, når du tilslutter synkroniseringsledningen til (blitzsynkronisering)-terminalen. Ellers kan blitzen muligvis afgive lys, når synkroniseringsledningen tilsluttes.
 • Blitzeffektniveauet er indstillet til fuld effekt. [Blitzkompens.] kan ikke indstilles.
 • Automatisk hvidbalancefunktion anbefales ikke. Brug den brugertilpassede hvidbalancefunktion til at opnå en mere nøjagtig hvidbalance.
 • Når der er tilsluttet en blitz til (blitzsynkronisering)-terminalen, vil blitzindikatoren ikke blive vist.
 • Blitzen kan ikke anvendes, når [Lukkertype] er indstillet til [Elektronisk lukker].