Indsættelse/fjernelse af et hukommelseskort

Forklarer, hvordan du indsætter et hukommelseskort (sælges separat) i produktet.

 1. Åbn hukommelseskortdækslet.

 2. Sæt SD-kortet ind i åbning 1.
  • Når du anvender to hukommelseskort, skal du indsætte det andet kort i åbning 2.

  • Indsæt hukommelseskortet med det afskårne hjørne vendt i den viste retning, indtil det klikker på plads. Indsæt hukommelseskortet korrekt. Gør du ikke det, kan det forårsage en fejlfunktion.

  Hukommelseskorttyper, som kan indsættes i hukommelseskortåbningerne

  Åbning 1 (nederst): Understøtter SD-kort (kompatibel med UHS-I og UHS-II)

  Åbning 2 (øverst): Understøtter SD-kort (kompatibel med UHS-I) og Memory Stick PRO Duo

 3. Luk dækslet.

Tip!

 • Når du anvender et hukommelseskort med kameraet for første gang, anbefales det, at du formaterer kortet på kameraet for at opnå en mere stabil ydelse af hukommelseskortet.
 • Du kan ændre hukommelseskortåbningen til optagelse ved at vælge MENU (Opsætning)[Optagemedieindstil.][Priori. optagemedie].
 • For at optage det samme billede på to hukommelseskort på samme tid eller for at sortere optagede billeder på to hukommelseskortåbninger efter billedtype (stillbillede/film) skal du vælge MENU (Opsætning) → [Optagemedieindstil.][Optagetilstand].
 • Brug åbning 1 når du kun anvender ét SD-kort.
 • Brug åbning 2 når du anvender Memory Stick. I dette tilfælde skal du indstille [Priori. optagemedie] til [Slot 2].
 • Sæt ikke en Memory Stick ind i åbning 1. Det kan muligvis forårsage en funktionsfejl.

Sådan tages hukommelseskortet ud

Åbn hukommelseskortdækslet og sikr dig, at aktivitetslampen (A) ikke lyser, og tryk derefter én gang forsigtigt ind på hukommelseskortet for at fjerne det.