Brug af multivælgeren

  • Placer din finger lige oven på multivælgeren for at manipulere den mere præcist.
  • Når [Fokusområde] er indstillet til [Zone], [Fleksibelt punkt] eller [Udvidet fleksib. pkt.], kan du flytte fokusområdet ved at trykke multivælgeren op/ned/venstre/højre.
  • [Standard fokus]-funktionen er tildelt til midten af multivælgeren i standardindstillingerne.