Nulstil EV-kompens.

Indstiller, hvorvidt den eksponeringsværdi, som er indstillet vha. [Ekspon.komp.], skal bevares, når du slukker for strømmen, når eksponeringskompensationsvælgerens position er indstillet til "0".

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Nulstil EV-kompens.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Bevar:
Bevarer indstillingerne.
Nulstil:
Nulstiller indstillingerne.