Lukkertype (stillbillede)

Du kan indstille, om der skal optages med en mekanisk lukker eller en elektronisk lukker.

 1. MENU→ (Kamera- indstillinger2)→[Lukkertype]→ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Lukkertypen skiftes automatisk baseret på optageforholdene og lukkerhastigheden.
Mekanisk lukker:
Optag kun med den mekaniske lukker.
Elektronisk lukker:
Optag kun med den elektroniske lukker.

Tip!

 • I de følgende situationer skal du indstille [Lukkertype] til [Auto] eller [Elektronisk lukker].
  • Når du optager med en højhastighedslukker i lyse omgivelser som f.eks. udenfor i klart solskin, på en strand eller snedækkede bjerge.
  • Når du ønsker at forøge hastigheden af kontinuerlig optagelse.

Bemærk!

 • I sjældne tilfælde afgives lukkerlyden muligvis, når der slukkes for strømmen, selvom [Lukkertype] er indstillet til [Elektronisk lukker]. Men dette er ikke en funktionsfejl.
 • I de følgende situationer aktiveres den mekaniske lukker, selvom [Lukkertype] er indstillet til [Elektronisk lukker].
  • Ved optagelse af en standard hvid farve for den brugertilpassede hvidbalance
  • [Ansigtsregistrering]
 • De følgende funktioner er ikke til rådighed, når [Lukkertype] er indstillet til [Elektronisk lukker].
  • Blitzoptagelse
  • Lang eksp.SR
  • Bulb-optagelse