Antal billeder, som kan optages

Når du sætter et hukommelseskort ind i kameraet, og tænder for kameraet, vises det antal billeder, som kan optages (hvis du fortsætter med at optage med de aktuelle indstillinger), på skærmen.

Bemærk!

  • Når "0" (antallet af optagbare billeder) blinker orange, er hukommelseskortet fuldt. Udskift hukommelseskortet med et andet, eller slet billeder fra det aktuelle hukommelseskort.
  • Når "NO CARD" blinker orange, betyder det, at der ikke er sat noget hukommelseskort i. Indsæt et hukommelseskort.

Antallet af billeder som kan optages på et hukommelseskort

Tabellen nedenfor viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på et hukommelseskort, som er formateret med dette kamera. Værdierne er defineret vha. Sony-standardhukommelseskort til testning.

Værdierne kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og typen af anvendt hukommelseskort.

[JPEG-billedstr.]: [L: 24M]
[Format]: [3:2] *1

(Enheder: Billeder)

JPEG-kvalitet/ Filformat 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
Standard 1100 4550 9000 36000
Fin 790 3200 6300 25000
Ekstra fin 430 1700 3500 14000
RAW og JPEG (Komprimeret RAW)*2 215 870 1700 6900
RAW (Komprimeret RAW) 295 1200 2400 9600
RAW og JPEG (Ukomprimeret RAW)*2 125 510 1000 4100
RAW (Ukomprimeret RAW) 150 610 1200 4950

*1Når [Format] er indstillet til andet end [3:2], kan du optage flere billeder end de antal, der er vist i tabellen ovenfor. (undtagen når der er valgt [RAW])

*2 [JPEG-kvalitet] når der er valgt [RAW og JPEG]: [Fin]

Bemærk!

  • Selvom antallet af billeder, som kan optages, er højere end 9999 billeder, vises der "9999".
  • De viste antal er for brug af et Sony-hukommelseskort.