Styring af kameraet vha. en Android-smartphone (QR Code)

Du kan styre dette produkt vha. din smartphone ved at tilslutte din smartphone til kameraet vha. QR Code.
Sørg for at [Kont. m, smartphone] er indstillet til [Til] ved at vælge MENU(Netværk) → [Kont. m, smartphone].

 1. MENU(Netværk) → [Kont. m, smartphone][Tilslutning].
  QR Code (A) og SSID (B) vises på skærmen af dette produkt.

 2. Start PlayMemories Mobile på din smartphone og vælg [Scan kameraets QR Code].

 3. Vælg [OK] på smartphonens skærm.
  • Når der vises en meddelelse, skal du vælge [OK] igen.

 4. Læs den QR Code som vises på skærmen af dette produkt med smartphonen.
  Når først den QR Code er blevet læst, vil meddelelsen [Tilslut med kameraet?] blive vist på smartphonens skærm.
 5. Vælg [OK] på smartphonens skærm.
  Smartphonen tilsluttes til produktet.
  • Du kan nu optage billeder på afstand, mens du kontrollerer kompositionen på skærmen af smartphonen.

Tip!

 • Når først QR Code er blevet læst, er dette produkts SSID (DIRECT-xxxx) og adgangskode registreret til smartphonen. Dette gør dig i stand til nemt at tilslutte smartphonen til produktet via Wi-Fi på et efterfølgende tidspunkt ved at vælge SSID'et.(Indstil [Kont. m, smartphone] til [Til] på forhånd.)

Bemærk!

 • Radiobølgeinterferens kan muligvis opstå, da Bluetooth-kommunikationer og Wi-Fi-kommunikationer anvender det samme frekvensbånd. Hvis din Wi-Fi-tilslutning er ustabil, kan den muligvis forbedres ved at slå Bluetooth-funktionen på smartphonen fra. Hvis du gør dette, er funktionen til lænkning af stedinformation ikke til rådighed.
 • Hvis du ikke kan tilslutte din smartphone til dette produkt vha. [Et tryk (NFC)]-funktionen eller QR Code, skal du anvende SSID'et og adgangskoden.