Lodret greb

Du kan montere et lodret greb (sælges separat) på dette produkt og optage billeder i lodret retning. Fjern batteridækslet på forhånd, når du monterer det lodrette greb. Se i betjeningsvejledningen til det lodrette greb angående detaljer.

Sådan fjernes batteridækslet

Skub batteridækslets udløsergreb på dette produkt i pilens retning.
Batteridækslets skaft vil blive opbevaret inden i batteridækslet.

  • Du kan montere det afmonterede batteridæksel på det lodrette greb, så du ikke mister det.
  • Når der er monteret et lodret greb på produktet, vises det resterende batteri som .

Sådan monteres batteridækslet

Skub batteridækslets udløsergreb og ret batteridækslets hængsel ind med batteridækslets akselhul for at montere batteridækslet.

Tip!

  • Batteriet inden i det lodrette greb kan oplades, mens det lodrette greb er monteret på kameraet.
    Sluk for kameraet og tilslut kameraet til lysnetadapteren (medfølger) vha. mikro-USB-kablet (medfølger), og tilslut derefter lysnetadapteren til stikkontakten.

Bemærk!

  • LA-EA2/LA-EA4-fatningsadapteren (sælges separat) og det lodrette greb er ikke beregnet til at være monteret på samme tid. Hvis du monterer dem på samme tid, bliver afstanden mellem fatningsadapteren og det lodrette greb lille, hvilket gør det svært at holde kameraet.