Prior. indstil. i AF-S

Indstiller om lukkeren skal udløses, selvom motivet ikke er fokuseret, når [Fokustilstand] er indstillet til [Enkeltbilled-AF] eller [Dir. man. fokus.], og motivet forbliver ubevægeligt.

  1. MENU(Kamera- indstillinger1) → [Prior. indstil. i AF-S] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

AF:
Prioriterer fokusering. Lukkeren vil ikke blive udløst, før motivet er fokuseret.
Udløs:
Prioriterer udløsningen af lukkeren. Lukkeren vil blive udløst, selvom motivet ikke er fokuseret.
Afbalanceret vægtn.:
Optager med en balanceret vægtning af både fokusering og lukkerudløsning.