Kablet LAN-indstil.

Konfigurerer et kabelført LAN.

  1. MENU(Netværk) → [Kablet LAN-indstil.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

IP-adresseindstilling:
Indstiller, om IP-adressen for det kabelførte LAN skal konfigureres automatisk eller manuelt.
Vis kablet LAN-info.:
Viser kablet LAN-information for dette produkt som f.eks. MAC-adresse eller IP-adresse.


IP-adresse:
Hvis du indtaster IP-adressen manuelt, skal du indtaste den faste adresse.
Subnetmaske/Standardgateway/Primær DNS-server/Sekundær DNS-serv.:
Hvis du har indstillet [IP-adresseindstilling] til [Manuel], skal du indtaste hver enkelt adresse i overensstemmelse med dit netværksmiljø.