Forside

 1. ON/OFF (Strøm)-kontakt/Udløserknap
 2. Mærke for billedsensorposition
  • Billedsensoren er den sensor, som konverterer lys til et elektrisk signal. -mærket viser placeringen af billedsensoren. Når du måler den præcise afstand mellem kameraet og motivet, skal du se positionen af den vandrette linje.

  • Hvis motivet er tættere på end den mindste optagetilstand for objektivet, kan fokuseringen ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem motivet og kameraet.
 3. Forreste vælger

  Du kan hurtigt justere indstillingerne for hver enkelt optagetilstand.

 4. Infrarød fjernbetjeningssensor
 5. Objektivfrigørelsesknap
 6. Wi-Fi/Bluetooth-antenne (indbygget)
 7. Mikrofon*
 8. AF-lampe/Selvudløserlampe

  Når objektivet er fjernet

 9. Monteringsindeks
 10. Billedsensor**
 11. Fatning
 12. Objektivkontakter**


*Dæk ikke for denne del under filmoptagelse. Dette kan medføre støj eller sænke lydstyrken.

** Rør ikke direkte ved disse dele.