Vis fra Min menu

Du kan indstille Min menu til at blive vist først, når du trykker på MENU-knappen.

Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 6.00 eller senere.

  1. MENU → (Min menu) → [Vis fra Min menu] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Min menu vises først, når du trykker på MENU-knappen.
Fra:
Den senest viste menu vises, når du trykker på MENU-knappen.