Timing af lydudgang

Du kan indstille ekkoannulleringen under lydovervågning og forhindre uønskede afvigelser mellem video og lyd under HDMI-udgang.

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Timing af lydudgang] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Live:
Udsender lyd uden forsinkelse. Vælg denne indstilling, når lydafvigelse er et problem under lydovervågning.
Eftersynkronisering:
Udsender synkroniseret lyd og video. Vælg denne indstilling for at forhindre uønskede afvigelser mellem video og lyd.