Rotation af Av/Tv

Indstiller retningen af rotation for den forreste vælger, bagerste vælger eller kontrolhjulet, når du ændrer blændeværdien eller lukkerhastigheden.

  1. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Rotation af Av/Tv] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Normal:
Ændrer ikke retningen af rotationen for den forreste vælger, bagerste vælger eller kontrolhjulet.
Omvendt:
Vender retningen af rotation for den forreste vælger, bagerste vælger eller kontrolhjulet.