AF-sporingsføls. (stillbillede)

Du kan vælge AF-sporingsfølsomheden, når motivet går ud af fokus i stillbilledtilstanden.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [AF-sporingsføls.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

5(Følsom) / 4 / 3(Standard) / 2 / 1(Låst):
Vælg [5(Følsom)] for at fokusere med modtagelighed på motiver på forskellige afstande.
Vælg [1(Låst)] for at beholde fokus på et bestemt motiv, når andre ting krydser ind foran motivet.