Send til smartph.-fk.: Sender mål (proxyfilm)

Når der overføres XAVC S-video til en smartphone med [Send til smartphone], kan du indstille, om proxyfilmen med lav bithastighed eller den originale film med høj bithastighed skal overføres.

  1. MENU → (Netværk) → [Send til smartph.-fk.][Sender mål] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Kun proxy:
Overfører kun proxyfilm.
Kun original:
Overfører kun originale film.
Proxy og original:
Overfører både proxy- og originale film.

Bemærk!

  • Du kan ikke overføre XAVC S 4K-film eller de originale data for XAVC S HD-film optaget i [120p]/[100p] til en smartphone. Du kan kun overføre proxyfilm.
  • Mens du overfører mange billeder eller lange film, anbefaler vi, at du forsyner kameraet med strøm fra en stikkontakt vha. AC-adapteren (medfølger).