Styring af kameraet vha. en iPhone eller iPad (QR Code)

Du kan tilslutte en iPhone eller iPad til kameraet vha. QR Code og betjene kameraet vha. din iPhone eller iPad.
Sørg for, at [Kont. m, smartphone] er indstillet til [Til], ved at vælge MENU (Netværk) → [Kont. m, smartphone].

 1. MENU (Netværk) → [Kont. m, smartphone][Tilslutning].
  QR Code (A) og SSID (B) vises på skærmen af dette produkt.

 2. Start PlayMemories Mobile på din iPhone eller iPad og vælg [Scan kameraets QR Code].

 3. Vælg [OK] på iPhone- eller iPad-skærmen.
  • Når der vises en meddelelse, skal du vælge [OK] igen.

 4. Læs den QR Code som vises på skærmen af dette produkt med din iPhone eller iPad.
  Din iPhone eller iPad vil tilslutte til produktet.
  • Du kan nu optage billeder på afstand, mens du kontrollerer kompositionen på skærmen af din iPhone eller iPad.

Tip!

 • Når først QR Code er blevet læst, er dette produkts SSID (DIRECT-xxxx) og adgangskode registreret til din iPhone eller iPad. Dette gør dig i stand til nemt at tilslutte din iPhone eller iPad til produktet via Wi-Fi på et efterfølgende tidspunkt ved at vælge SSID'et.(Indstil [Kont. m, smartphone] til [Til] på forhånd.)

Bemærk!

 • Radiobølgeinterferens kan muligvis opstå, da Bluetooth-kommunikationer og Wi-Fi-kommunikationer anvender det samme frekvensbånd. Hvis din Wi-Fi-tilslutning er ustabil, kan den muligvis forbedres ved at slå Bluetooth-funktionen på smartphonen fra. Hvis du gør dette, er funktionen til lænkning af stedinformation ikke til rådighed.
 • Hvis du ikke kan tilslutte din iPhone eller iPad til dette produkt vha. QR Code, skal du anvende SSID'et og adgangskoden.