Ansigtspri. multimål

Indstiller, om kameraet måler lysstyrken baseret på registrerede ansigter, når [Lysmålermetode] er indstillet til [Multi].

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Ansigtspri. multimål] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Kameraet måler lysstyrken baseret på registrerede ansigter.
Fra:
Kameraet måler lysstyrken vha. indstillingen [Multi] uden registrering af ansigter.

Bemærk!

  • Når optagetilstanden er indstillet til [Intelligent auto], er [Ansigtspri. multimål] låst til [Til].
  • Når [Ansigt/øjenprio. AF] er indstillet til [Til], og [Motivregistrering] er indstillet til [Dyr], under [Ansigt/øje-AF-inds.], fungerer [Ansigtspri. multimål] ikke.