Indsætning/fjernelse af batteriet

  1. Åbn batteridækslet.

  2. Indsæt batteriet, mens du trykker på låsemekanismen (A) med spidsen af batteriet, indtil batteriet låses på plads.

  3. Luk dækslet.

Sådan fjernes batteriet

Kontroller, at aktivitetslampen ikke lyser, og sluk for kameraet. Skub derefter på låsemekanismen (A) og fjern batteripakken. Pas på ikke at tabe batteriet.