S&H-motionindst.

Du kan optage et øjeblik, som ikke kan opfattes med det blotte øje (slowmotionoptagelse) eller optage et langtidsfænomen som en komprimeret film (hurtigmotionoptagelse). Du kan for eksempel optage en intens sportsscene, det øjeblik hvor en fugl begynder at flyve, en blomst som blomstrer og ændringen af skyer eller stjerner på himlen. Der optages ikke lyd.

 1. Indstil tilstandsknappen til (Slow-&Hurtigmotion).
 2. Vælg MENU→(Kamera- indstillinger2)→[Eksponeringstilst.]→ og vælg den ønskede indstilling for slowmotion/hurtigmotion ( Auto program., Blændeprioritet, Lukkerhast.prior. eller Manuel eksp.).
 3. Vælg MENU→(Kamera- indstillinger2) → [S&H-motionindst.] og vælg de ønskede indstillinger for [Optageindstilling] og [Billedfrekvens].
 4. Tryk på MOVIE (film)-knappen for at starte optagelsen.
  • Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.

Detaljer om menupunkt

Optageindstilling:
Vælger billedhastigheden for filmen.
Billedfrekvens:
Vælger optagebilledhastigheden.

Afspilningshastighed

Afspilningshastigheden vil variere som nedenfor afhængigt af den tildelte [Optageindstilling] og [Billedfrekvens].

Når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC

Billedfrekvens Optageindstilling
24p 30p 60p
120fps 5 gange langsommere 4 gange langsommere -
60fps 2,5 gange langsommere 2 gange langsommere Normal afspilningshastighed
30fps 1,25 gange langsommere Normal afspilningshastighed 2 gange hurtigere
15fps 1,6 gange hurtigere 2 gange hurtigere 4 gange hurtigere
8fps 3 gange hurtigere 3,75 gange hurtigere 7,5 gange hurtigere
4fps 6 gange hurtigere 7,5 gange hurtigere 15 gange hurtigere
2fps 12 gange hurtigere 15 gange hurtigere 30 gange hurtigere
1fps 24 gange hurtigere 30 gange hurtigere 60 gange hurtigere

Når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til PAL

Billedfrekvens Optageindstilling
25p 50p
100fps 4 gange langsommere -
50fps 2 gange langsommere Normal afspilningshastighed
25fps Normal afspilningshastighed 2 gange hurtigere
12fps 2,08 gange hurtigere 4,16 gange hurtigere
6fps 4,16 gange hurtigere 8,3 gange hurtigere
3fps 8,3 gange hurtigere 16,6 gange hurtigere
2fps 12,5 gange hurtigere 25 gange hurtigere
1fps 25 gange hurtigere 50 gange hurtigere
 • Når [Billedfrekvens] er indstillet til [120fps]/[100fps], kan du ikke indstille [Optageindstilling] til [60p]/[50p].

Bemærk!

 • I slowmotion-optagelse bliver lukkerhastigheden hurtigere, og du er muligvis ikke i stand til at opnå den korrekte eksponering. Hvis dette sker, skal du reducere blændeværdien eller justere ISO-følsomheden til en højere værdi.
 • For et estimat over optagetid skal du se "Optagetider for film".
 • Bithastigheden for en optaget film varierer afhængigt af indstillingerne for [Billedfrekvens] og [Optageindstilling].
 • Filmen vil blive optaget i XAVC S HD-format.
 • Under slowmotion/hurtigmotion-optagelse er de følgende funktioner ikke til rådighed.
  • [TC Run] under [TC/UB-indstillinger]
  • [TC-udgang] under [HDMI-indstillinger]
  • [Vælg 4K-udgang]