LA-EA1-/LA-EA3-fatningsadapter

Hvis du anvender LA-EA1-fatningsadapteren (sælges separat) eller LA-EA3-fatningsadapteren (sælges separat), er de følgende funktioner til rådighed.

Optagelse i fuldt format:

LA-EA1: Ikke til rådighed

LA-EA3: Kun til rådighed med objektiver, som kan optage i fuldt format

Autofokus:
Kun til rådighed med SAM-/SSM-objektiver

AF-system:
Fasedetektion AF

AF/MF-valg:
Kan ændres vha. betjeningskontakten på objektivet.

Fokustilstand:
Enkeltbilled-AF/Kontinuerlig AF

  • Når der anvendes en monteringsadapter i filmtilstand, skal blændeværdien og fokus justeres manuelt.

Tilgængeligt fokusområde:

[Bred]/[Zone] [Centrum]/[Fleksibelt punkt]/[Udvidet fleksib. pkt.]/[Sporing]

SteadyShot:
I kamerahus