Berør.panel/-plade

Berøringsbetjeninger, når der optages med skærmen, kaldes "berøringspanelbetjeninger" og berøringsbetjeninger når der optages med søgeren, kaldes "berøringspladebetjeninger". Du kan vælge om berøringspanelbetjeninger eller berøringspladebetjeninger skal aktiveres.

  1. MENU (Opsætning) → [Berør.panel/-plade] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Berør.panel+plade:
Aktiverer både berøringspanelbetjeninger, når der optages med skærmen, og berøringspladebetjeninger, når der optages med søgeren.
Kun berøringspanel:
Aktiverer kun berøringspanelbetjeningerne, når der optages med skærmen.
Kun berøringsplade:
Aktiverer kun berøringspladebetjeningerne, når der optages med søgeren.