AF/MF-kontrol

Du kan nemt skifte fokustilstanden fra automatisk til manuel og omvendt under optagelse, uden at ændre din holdeposition.

  1. MENU → (Kamera- indstillinger2) → [Specialtast] eller [Specialtast] → ønsket knap → [Lås AF/MF-kontrol] eller [Skift AF/MF-kontrol].

Detaljer om menupunkt

Lås AF/MF-kontrol :
Skifter fokustilstanden, mens knappen holdes nede.
Skift AF/MF-kontrol :
Skifter fokustilstanden, indtil der trykkes på knappen igen.

Bemærk!

  • Du kan ikke indstille [Lås AF/MF-kontrol]-funktionen til [Venstre knap-funk.], [Funkt. af højreknap] eller [Ned-knap] på kontrolhjulet.