Specifikationer

Kamera

[System]

Kameratype
Digitalkamera med udskifteligt objektiv
Objektiv
Sony E-fatningsobjektiv

[Billedsensor]

Billedformat
35 mm fuldt billede (35,6 mm × 23,8 mm), CMOS-billedsensor
Effektivt antal pixel for kameraet
Ca. 24 200 000 pixels
Samlet antal pixel for kameraet
Ca. 28 300 000 pixels

[SteadyShot]

System
Billedstabiliseringssystem ved hjælp af sensorskift indbygget i kameraet

[Antistøv]

System
Belægning for ladningsbeskyttelse på optisk filter og skiftemekanisme for billedsensor

[Autofokussystem]

Detektionssystem
Fasedetektionssystem/Kontrastdetektionssystem
Følsomhedsområde
–3 EV til +20 EV (ved ISO 100 ækvivalent, F2,0)
AF-lampe
Ca. 0,3 m til 3 m (Ved brug af et FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS)

[Elektronisk søger]

Type
1,3 cm (0,5-type) Elektronisk søger
Antal punkter i alt
3 686 400 punkter
Rammedækning
100%
Forstørrelse
Ca. 0,78× med 50 mm objektiv ved uendelig, –1 m–1
Øjepunkt
Ca. 23 mm fra okularet og ca. 18,5 mm fra okularrammen ved –1 m–1
Dioptri-justering
–4,0 m–1 til +3,0 m–1

[Skærm]

LCD-skærm
7,5 cm (3,0-type) TFT-drev, berøringspanel
Antal punkter i alt
1 440 000 punkter

[Eksponeringskontrol]

Målingsmetode
1 200-zone evaluerende måling
Målingsområde
–3 EV til +20 EV (ved ISO 100-ækvivalent med F2,0-objektiv)
ISO-følsomhed (anbefalet eksponeringsindeks)
Stillbilleder: ISO 100 til ISO 51 200 (Udvidet ISO: Mindste ISO 50, maksimal ISO 204 800), [ISO AUTO] (ISO 100 til 6 400, maksimum/minimum kan indstilles.)
Film: ISO 100 til ISO 51 200 ækvivalent (Udvidet ISO: Mindste ISO 100, maksimal ISO 102 400), [ISO AUTO] (ISO 100 til ISO 6 400 ækvivalent, maksimum/minimum kan indstilles.)
Eksponeringskompensation
±5,0 EV (kan skiftes mellem 1/3 EV og 1/2 EV trin)
Ved brug af eksponeringskompensationsvælger: ±3,0 EV (1/3 EV trin)

[Lukker]

Type
Elektronisk styret, lodret krydsende brændplanstype
Hastighedsområde
Stillbilleder (når der optages med den elektroniske lukker): 1/32 000 sekund* til 30 sekunder (op til 1/8 sekund i kontinuerlig optagelse)
*Kun til rådighed i tilstandene M (Manuel eksp.) og S (Lukkerhast.prior.).
Stillbilleder (når du optager med den mekaniske lukker): 1/8 000 sekund til 30 sekunder, BULB
Film: 1/8 000 sekund til 1/4 sekund (1/3 EV trin)
  • 1080 60i-kompatible enheder: op til 1/60 sekund i AUTO-tilstand (op til 1/30 sekund i Automatisk langsom lukker-tilstand)
  • 1080 50i-kompatible enheder: op til 1/50 sekund i AUTO-tilstand (op til 1/25 sekund i Automatisk langsom lukker-tilstand)
Hastighed for blitzsynkronisering
1/250 sekund (ved anvendelse af en blitz produceret af Sony)

[Kontinuerlig optagelse]

Kontinuerlig optagehastighed (når du optager med den elektroniske lukker)
: Maksimalt ca. 20 billeder pr. sekund/: Maksimalt ca. 10 billeder pr. sekund/: Maksimalt ca. 5 billeder pr. sekund
  • Baseret på vores måleforhold. Hastigheden af kontinuerlig optagelse kan være langsommere afhængigt af optageforholdene.

[Optageformat]

Filformat
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.31, MPF Baseline)-kompatibel, RAW (Sony ARW 2.3-format)
Film (XAVC S-format)
Kompatibel med MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S ver.1.0-format
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: LPCM 2-kanal (48 kHz 16 bit)
Film (AVCHD-format)
AVCHD-format, Ver. 2.0-kompatibel
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: Dolby Digital 2-kanal, udstyret med Dolby Digital Stereo Creator
  • Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.

[Optagemedie]

Memory Stick, SD-kort

[Åbning]

SLOT 1
Åbning til SD-kort (UHS-I- og UHS-II-kompatibel)
SLOT 2
Multiåbning til Memory Stick PRO Duo og SD-kort (UHS-I-kompatibel)
Understøtter betjeninger mellem to hukommelseskort.

[Indgangs-/udgangsstik]

Multi/Mikro-USB-terminal*
Hi-Speed USB (USB 2.0)

* Understøtter Mikro-USB-kompatible enheder.

HDMI
HDMI-type D mikrostik
 (Mikrofon)-terminal
Ø 3,5 mm stereoministik
 (Hovedtelefoner)-terminal
Ø 3,5 mm stereoministik
LAN-terminal
(Blitzsynkronisering)-terminal

[Strøm, generelt]

Model No.
WW361847
Nominel indgang
7,2 V, 4,1 W
Strømforbrug (under optagelse)
Brug af en FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
Ved brug af søgeren: Ca. 4,1 W
Ved brug af skærmen: Ca. 3,0 W
Driftstemperatur
0 til 40 °C
Opbevaringstemperatur
–20 til 55 °C
Mål (B/H/D) (Ca.)
126,9 × 95,6 × 73,7 mm
126,9 × 95,6 × 63,0 mm (fra greb til skærm)

Vægt (Ca.)
673 g (inklusive batteripakke, SD-kort)
Mikrofon
Stereo
Højttaler
Mono
Exif-udskrivning
Kompatibel
DPOF
Kompatibel
PRINT Image Matching III
Kompatibel

[Trådløst LAN]

Understøttet format
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvensbånd
2,4 GHz
Sikkerhed
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Tilslutningsmetode
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/Manuel
Adgangsmetode
Infrastrukturtilstand

[NFC]

Tagtype
NFC Forum Type 3 Tag-kompatibel

[Bluetooth-kommunikationer]

Bluetooth standard Ver. 4.1

Frekvensbånd
2,4 GHz

Batterilader BC-QZ1

Indgangsstrøm
100 – 240 V , 50/60 Hz, 0,38 A
Udgangsstrøm
8,4 V , 1,6 A

AC-adapter AC-UUD12/AC-UUE12

Nominel indgang
100 – 240 V , 50/60 Hz, 0,2 A
Nominel udgang
5 V, 1,5 A

Genopladeligt batteripakke NP-FZ100

Nominel spænding
7,2 V

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.