Regist. ansigtsprio.

Angiver, om der skal fokuseres med højere prioritet på ansigter registreret vha. [Ansigtsregistrering].

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Regist. ansigtsprio.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Fokuserer med højere prioritet på ansigter registreret vha. [Ansigtsregistrering].
Fra:
Fokuserer uden at give højere prioritet til registrerede ansigter.

Tip!

  • For at anvende [Regist. ansigtsprio.]-funktionen skal du indstille som følger.
    • [Ansigt/øjenprio. AF] under [Ansigt/øje-AF-inds.]: [Til]
    • [Motivregistrering] under [Ansigt/øje-AF-inds.]: [Menneske] (når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 6.00 eller senere)