Vælg REC-mappe

Hvis [Mappenavn] er indstillet til [Standardformat], og der er 2 mapper eller flere, kan du vælge den mappe på hukommelseskortet, som der skal optages billeder på.

  1. MENU(Opsætning)→[Vælg REC-mappe]→ønsket mappe.

Bemærk!

  • Du kan ikke vælge mappen, når [Mappenavn] er indstillet til [Datoformat].
  • Hvis [Optagetilstand] er indstillet til andet end [Standard], kan du muligvis kun vælge den fælles mappe på begge hukommelseskort. Hvis der ikke er nogen fælles mappe, kan du lave en vha. [Ny mappe].