Opladning af batteriet vha. en oplader

 1. Indsæt batteriet i batteriopladeren.
  • Placer batteriet på batteriopladeren, rettet ind med retningen af -mærket.
  • Skub batteriet hen til at enden mod pilen.

 2. Tilslut netledningen (medfølger) til batteriopladeren og tilslut batteriopladeren til stikkontakten.

  • Når opladningen starter, lyser CHARGE-lampen (A) orange. CHARGE-lampen slukkes, når opladningsniveauet når ca. 90%.
  • Du kan kontrollere den omtrentlige opladningsstatus vha. indikatorlampen for opladningsstatus (B), som vist i den følgende tabel. (Den orange farve angiver, at lampen er tændt.) Indikatorlampen for opladningsstatus slukker, når opladningen er færdig.
   Opladningsstatus CHARGE-lampe/indikatorlampe for opladningsstatus
   Straks efter montering af batteriet - 30 %
   30% - 60%
   60 % - 90 %
   90 % - fuldt opladet
   Fuld opladning fuldført

   Opladningsniveauet vist vha. indikatorlampen for opladningsstatus og procenterne i tabellen ovenfor er kun vejledende.

   Den faktiske status kan variere afhængigt af den omgivende temperatur og batteriets tilstand.

  • Opladningstid (Fuld opladning): Opladningstiden er ca. 150 min.
  • Opladningstiden ovenfor gælder for opladning af et fuldt afladet batteri ved en temperatur på 25°C. Opladningen kan tage længere tid afhængigt af brugsforholdene og omstændighederne.
  • Hvis CHARGE-lampen og indikatorlampen for opladningsstatus lyser og derefter straks slukker, er batteriet ladet helt op.

Bemærk!

 • Det anbefales at oplade batteriet i en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og 30 °C. Du kan muligvis ikke oplade batteriet effektivt uden for dette temperaturområde.
 • Brug en stikkontakt i nærheden ved anvendelse af AC-adapteren/batteriladeren. Hvis der opstår en funktionsfejl, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten for at afbryde forbindelsen til strømkilden.
  Hvis du anvender produktet med en opladelampe, skal du bemærke, at det ikke afbrudt fra strømkilden, selvom lampen slukkes.
 • Når du anvender et helt nyt batteri, eller et batteri som ikke har været anvendt i lang tid, blinker CHARGE-lampen muligvis hurtigt, når batteriet oplades. Hvis dette sker, skal du fjerne batteriet og derefter sætte det i igen for at genoplade.
 • Genoplad ikke batteriet kontinuerligt eller gentagne gange uden at bruge det, hvis det allerede er fuldt opladet eller tæt på fuldt opladet. Gør du det, kan det muligvis forårsage en forringelse af batteriydelsen.
 • Sørg for kun at anvende originale batterier af mærket Sony.