Vis på tv

Du kan vise billeder på et tv med netværksfunktion ved at overføre dem fra produktet uden at tilslutte produktet og tv'et med et kabel. På visse tv'er er du muligvis nødt til at udføre betjeninger på tv'et. Se i den betjeningsvejledning der fulgte med tv'et angående detaljer.

 1. MENU(Netværk) → [Vis på tv] → ønsket enhed som skal tilsluttes.
 2. Når du ønsker at afspille billeder vha. diasshow, skal du trykke på midten af kontrolhjulet.

  • For at få vist det næste/forrige billede manuelt skal du trykke de højre/venstre sider af kontrolhjulet.
  • For at ændre den enhed som skal tilsluttes, skal du trykke på ned-siden af kontrolhjulet, og derefter vælge [Enhedsliste].

Diasshow-indstillinger

Du kan ændre diasshow-indstillingerne ved at trykke på ned-siden af kontrolhjulet.

Afspilningsvalg:
Vælger den gruppe billeder, der skal vises.

Mappevisning (stillbill.):
Vælger fra [Alt] og [Alle i mappe].

Datovisning:
Vælger fra [Alt] og [Alle på dato].

Interval:
Vælger fra [Kort] og [Lang].

Effekter*:
Vælger fra [Til] og [Fra].

Afspillet billedstr.:
Vælger fra [HD] og [4K].

*Indstillingerne gælder kun for et BRAVIA TV, der er kompatibelt med funktionerne.

Bemærk!

 • Du kan kun overføre billeder, som er gemt på hukommelseskortet i den hukommelseskortåbning, som er ved at blive afspillet. For at skifte den hukommelseskortåbning som skal afspilles, skal du vælge MENU → (Afspil) → [Vælg afspil.medie] → den ønskede åbning.
 • Du kan anvende denne funktion på et tv, som understøtter DLNA-renderer.
 • Du kan vise billeder på et tv med Wi-Fi Direct-funktion eller tv med netværksfunktion (herunder tv'er med kablet netværksfunktion).
 • Hvis du tilslutter et tv og dette produkt, og ikke anvender Wi-Fi Direct, er du nødt til at registrere dit adgangspunkt først.
 • Visning af billederne på tv'et kan muligvis tage tid.
 • Film kan ikke vises på tv'et via Wi-Fi. Brug et HDMI-kabel (sælges separat).