Kontinuerlig optagelse ved brug en fatningsadapter

Når der er monteret en fatningsadapter på kameraet, varierer metoden til automatisk fokusering under kontinuerlig optagelse afhængigt af indstillingerne af [Kont. optagelse] og [Lukkertype].

Når du anvender LA-EA1-fatningsadapteren (sælges separat), LA-EA2-fatningsadapteren (sælges separat) eller LA-EA4-fatningsadapteren (sælges separat)

Lukkertype
Mekanisk lukker Auto/Elektronisk lukker
Kontinuerlig optagelse: Hi Fokus er låst til indstillingen i den første optagelse.
Kontinuerlig optagelse: Mid
Kontinuerlig optagelse: Lo Fokus sporer kontinuerligt motiverne.

Når LA-EA3-fatningsadapteren (sælges separat) anvendes

Opdater på forhånd fatningsadapterens firmwaren til den seneste version.

Lukkertype
Mekanisk lukker Auto/Elektronisk lukker
Kontinuerlig optagelse: Hi Fokus sporer kontinuerligt motiverne.*1 Fokus sporer kontinuerligt motiverne.*1 *2
Kontinuerlig optagelse: Mid Fokus sporer kontinuerligt motiverne.*1
Kontinuerlig optagelse: Lo Fokus sporer kontinuerligt motiverne.

*1 Når F-værdien er større end F16, sporer fokus ikke motiverne. Fokus er låst til indstillingen i den første optagelse.

* 2 De kontinuerlige optagehastigheder varierer afhængigt af [Fokustilstand]-indstillingen.
[Enkeltbilled-AF]/[DMF]/[Manuel fokus]: Maksimalt 20 billeder pr. sekund (fokus er låst til indstillingen i den første optagelse).
[Kontinuerlig AF]: Maksimalt 10 billeder pr. sekund

Bemærk!

  • Når du anvender en fatningsadapter, kan du ikke udføre blackout-fri kontinuerlig optagelse i [Kontinuerlig optagelse: Lo]-tilstand.